OPPRETT ET NETTSTED

Lag en nettside i dag
 
Do it yourself:

BETINGELSER

terms border

Forretningsbetingelser, Web10 / Talk Active Aps CVR. 30 59 45 09

Disse forretningsbetingelsene gjelder all handel mellom kunden og Web10 (Talk Active Aps).

Når kunden gjør en bestilling hos Web10, inngår det en bindende avtale mellom kunden og Web10 for et år av gangen. Ved bestilling gir kunden samtykke til at Web10 snarest går i gang med ordren.

Bruk av diskplass og systemressurser
Den allokerte diskplassen er beregnet til websider, e-post og database. Web10 tillater ikke bruk av diskplass til lagring av større filer til nedlastning, streaming av media-filer eller lagring av data som ikke er tiltenkt bruk i forbindelse med websider, e-post eller database. Web10 tilbyr fri trafikk på abonnementet, så sant innholdet stemmer overens med overstående, og så sant trafikken ikke belaster maskiner og nettverk i urimelig grad. Det er ikke tillatt å bruke diskplassen til materiale av ulovlig eller støtende karakter, herunder ulovlig kopiert software, musikk, tekst, billedmateriale og lignende, samt pornografisk, rasistisk eller diskriminerende materiale. Skjer dette, vil abonnementet uten varsel bli stengt, og kunden vil bli fakturert for mengden trafikk det har blitt brukt til å overføre materialet. Foreteelsen vil også bli anmeldt til de relevante myndighetene. Bruk av script/programmer er tillatt så lenge bruken ikke medfører et urimelig stort ressursforbruk på maskinene, og at scriptene / programmene på ingen måte benyttes til å tilegne seg tilgang til andre filer eller informasjoner på maskinene enn kundens egne. Kunden bør vise hensyn til at alle systemressurser deles med øvrige kunder.

Ansvar
Kunden er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av sine egne data. Web10 kan ikke stilles til ansvar for evt. tap eller skade forvoldt av Web10s produkter, tjenester eller annet, med mindre dette skylles grov uaktsomhet fra Web10s side. Hvis Web10 ikke er i stand til å levere produkter eller tjenester som lovet, som følge av forhold som ligger utenfor vår kontroll, er Web10 ikke erstatningspliktig.

Abonnementsperiode, fornyelse og oppsigelse
Et Abonnement løper i 12, 24, eller 36 måneder ad gangen (en 'Abonnementsperiode'). Abonnementsperioden er fortløpende, og blir fornyet automatisk 12 måneder ad gangen, med mindre det sies opp av kunden eller Web10 innen avtalt tid. Kunden kan si opp abonnementet med en måneds varsel, med virkning fra utgangen av inneværende abonnementsperiode. Oppsigelsen skal være skriftlig. Web10 kan si opp et abonnement med en måneds varsel. Sier Web10 opp et abonnement før abonnementsperioden er løpt ut, refunderes det til kunden et beløp tilsvarende betalingen for den resterende abonnementsperioden. Web10 kan si opp et abonnement med øyeblikkelig virkning hvis det har skjedd overtredelse av forretingsbetingelsene. I så fall vil det ikke bli gitt refusjon av innbetalte beløp. Da domeneregistrering og webhosting er spesielt tilpasset til kunden, tilbys der ikke angrerett, med mindre Web10 har mottatt en annullering senest 14 dager etter bestilling, og innen opprettelsen av webhotell eller domene starter.

Da domeneregistrering og webhosting er tjenester som er spesielt tilpasset til kunden, tilbys kunden ikke angrerett på foretatte bestillinger. Ved manglende betaling av fornyelse lukkes webhotellet.

Kunden har plikt til å vedlikeholde kontaktopplysningene sine via kontrollpanelet.

Domener
Kunden er selv forpliktet til å sjekke regler og navnepolitikk på de domenene han ønsker å registrere.

Betalingsfrister m.m.
På alle fakturaer gis en betalingsfrist på 10 dager. Er betaling ikke mottatt innen fristen, sendes der en purring. For hver purring vil det legges til kr 53,- i purregebyr, og uteblir betalingen etter to purringer vil saken gå videre til inkasso. Alle utgifter til saksbehandlingen betales av kunden. Webhotell opprettes normalt etter en yrkesdag, mens domener oftest først vil bli bestilt hos de respektive leverandørene når Web10 har mottatt betalingen eller bevis.
Ved femsendelse af innbetalingskort pålægges 15,- i adm.gebyr.

Overdragelse
I forbindelse med salg eller annen overdragelse af alle eller dele av Web10's aktiviteter, er Web10 berettiget til å overdrag kundens abonnement samt sine rettigheter og forpliktelser etter forretningsbetingelsene til tredjemann uten kundens samtykke.

Endringer i abonnementet
Web10 kan uten varsel gjøre endringer i mulighetene / tjenestene inkludert i abonnementet, så lenge dette er nødvendig av hensyn til datasikkerhet, lovgivning eller lignende.

Når man har bestilt et webhotell på web10.nu har man bekreftet at man har lest og forstått betingelsene overfor.